GlyphWiki logo
ナビゲーション
ヘルプ
検索
ツールボックス
他の言語
グループノート編集履歴

グループ:文字種別グリフ数詳細 (グリフ実装率:100% [済373、未0])

出典: フリーグリフデータベース『グリフウィキ(GlyphWiki)』
2013年5月15日(水) 07:19; tsuruki (会話) による @27版
← 前の版 | 最新版を表示 | 次の版 →

文字種別グリフ数一覧

対象の文字はデータファイル(dump_newest_only.txt)から抽出しています。

filename : dump_newest_only.txt

filesize : 44012972

timestamp : Wed May 15 02:00:06 2013

番号文字種文字数サンプル正規表現(カンマは半角へ)
00100 全グリフ313260zihai-177809>[a-z][a-z0-9-_]* <
00200 ISO/IEC_1064686416uffff>u[0-9a-f]{4,5} {4,}<
00201 ISO/IEC_10646 BMP(Basic Multilingual Plane)38355uffff>u[0-9a-f]{4} {4,}<
00202 ISO/IEC_10646 SMP(Supplementary Multilingual Plane)433u1f755>u1[0-9a-f]{4} {4,}<
00203 ISO/IEC_10646 SIP(Supplementary Ideographic Plane)47624u2fa1d>u2[0-9a-f]{4} {4,}<
00204 ISO/IEC_10646 ほぼ漢字以外1809u1ffe>u[01][0-9a-f]{3} {4,}<
00205 ISO/IEC_10646 ほぼハングル5501ud7fb>u[abcd][0-9a-f]{3} {4,}<
00206 ISO/IEC_10646 漢字以外7310ud7fb>u[01abcd][0-9a-f]{3} {4,}<
00210 ISO/IEC_10646 基本ラテン文字 (ASCII互換)128u007f>u00[0-7][0-9a-f] {4,}<
00211 ISO/IEC_10646 ラテン1補助128u00ff>u00[8-f][0-9a-f] {4,}<
00212 ISO/IEC_10646 ラテン文字拡張A128u017f>u01[0-7][0-9a-f] {4,}<
00213 ISO/IEC_10646 ラテン文字拡張B164u024f>u0(1[8-f]|2[0-4])[0-9a-f] {4,}<
00214 ISO/IEC_10646 IPA拡張 (国際音声記号)63u02ad>u02[5-a][0-9a-f] {4,}<
00215 ISO/IEC_10646 CJK部首補助115u2ef3>u2e[8-f][0-9a-f] {4,}<
00216 ISO/IEC_10646 康熙部首214u2fd5>u2f[0-d][0-9a-f] {4,}<
00217 ISO/IEC_10646 漢字構成記述文字、IDC12u2ffb>u2ff[0-9a-f] {4,}<
00218 ISO/IEC_10646 CJKの記号及び句読点57u303f>u30[0-3][0-9a-f] {4,}<
00219 ISO/IEC_10646 平仮名93u309f>u30[4-9][0-9a-f] {4,}<
0021a ISO/IEC_10646 片仮名96u30ff>u30[a-f][0-9a-f] {4,}<
00220 Unicode C0_Controls32u001f>u00[01][0-9a-f] {4,}<
00221 Unicode Basic_Latin96u007f>u00[2-7][0-9a-f] {4,}<
00222 Unicode C1_Controls32u009f>u00[89][0-9a-f] {4,}<
00223 Unicode Latin_1_Supplement96u00ff>u00[a-f][0-9a-f] {4,}<
00224 Unicode Latin_Extended-A128u017f>u01[0-7][0-9a-f] {4,}<
00225 Unicode Latin_Extended-B99u01ff>u0(1[8-9a-f][0-9a-f])|(2[0-4][0-9a-f]) {4,}<
00226 Unicode IPA_Extensions63u02ad>u02[5-9a][0-9a-f] {4,}<
00227 Unicode Spacing_Modifiers45u02f7>u02[b-f][0-9a-f] {4,}<
00228 Unicode Combining Diacritics0notfound>u03[0-6][0-9a-f] {4,}<
00229 Unicode Greek79u03f4>u03[7-9a-f][0-9a-f] {4,}<
0022a Unicode Cyrillic170u04ff>u04[0-9a-f][0-9a-f] {4,}<
0022b Unicode Cyrillic_Sup.10u0527>u05[0-2][0-9a-f] {4,}<
0022c Unicode Armenian0notfound>u05[3-8][0-9a-f] {4,}<
00300 偏化変形2678ufaae-01>u[0-9a-f]{4,5}[\-][0-9]{2} {4,}<
00301 偏化変形 01668ufaae-01>u[0-9a-f]{4,5}[\-]01 {4,}<
00302 偏化変形 02719ufa6a-02>u[0-9a-f]{4,5}[\-]02 {4,}<
00303 偏化変形 03257ufa5e-03>u[0-9a-f]{4,5}[\-]03 {4,}<
00304 偏化変形 04188u9fb6-04>u[0-9a-f]{4,5}[\-]04 {4,}<
00305 偏化変形 05247ufa18-05>u[0-9a-f]{4,5}[\-]05 {4,}<
00306 偏化変形 0676u97ed-06>u[0-9a-f]{4,5}[\-]06 {4,}<
00307 偏化変形 07235ufa5b-07>u[0-9a-f]{4,5}[\-]07 {4,}<
00308 偏化変形 0843u9ad9-08>u[0-9a-f]{4,5}[\-]08 {4,}<
00309 偏化変形 0946u9ad9-09>u[0-9a-f]{4,5}[\-]09 {4,}<
0030a 偏化変形 1065u9fb8-10>u[0-9a-f]{4,5}[\-]10 {4,}<
0030b 偏化変形 1147ufa18-11>u[0-9a-f]{4,5}[\-]11 {4,}<
0030c 偏化変形 120notfound>u[0-9a-f]{4,5}[\-]12 {4,}<
0030d 偏化変形 130notfound>u[0-9a-f]{4,5}[\-]13 {4,}<
0030e 偏化変形 1474u9fb6-14>u[0-9a-f]{4,5}[\-]14 {4,}<
0030f 偏化変形 1513u9efd-15>u[0-9a-f]{4,5}[\-]15 {4,}<
00400 偏化変形(ヴァリエーション/異体字)2832ufa1e-03-var-004>u[0-9a-f]{4,5}[\-][0-9]{2}[\-](var|itaiji)[\-][0-9]{3} {4,}<
00401 偏化変形(ヴァリエーション)1831ufa1e-03-var-004>u[0-9a-f]{4,5}[\-][0-9]{2}[\-]var[\-][0-9]{3} {4,}<
00402 偏化変形(異体字)1001u9fba-01-itaiji-002>u[0-9a-f]{4,5}[\-][0-9]{2}[\-]itaiji[\-][0-9]{3} {4,}<
00500 ISO/IEC_10646(複数欄)16455uff0e-t>u[0-9a-f]{4,5}[\-](g|t|j|k|v|h|kp|u|m|us|i|ja|js|jv) {4,}<
00501 ISO/IEC_10646(Gソース) g4416u9fbb-g>u[0-9a-f]{4,5}[\-]g {4,}<
00502 ISO/IEC_10646(Tソース) t1580uff0e-t>u[0-9a-f]{4,5}[\-]t {4,}<
00503 ISO/IEC_10646(Jソース) j208u9f9c-j>u[0-9a-f]{4,5}[\-]j {4,}<
00504 ISO/IEC_10646(Kソース) k4897uf9dc-k>u[0-9a-f]{4,5}[\-]k {4,}<
00505 ISO/IEC_10646(Vソース) v347u9f95-v>u[0-9a-f]{4,5}[\-]v {4,}<
00506 ISO/IEC_10646(Hソース) h255uf907-h>u[0-9a-f]{4,5}[\-]h {4,}<
00507 ISO/IEC_10646(KPソース) kp0notfound>u[0-9a-f]{4,5}[\-]kp {4,}<
00508 ISO/IEC_10646(Uソース) u2u9fcc-u>u[0-9a-f]{4,5}[\-]u {4,}<
00509 ISO/IEC_10646(Mソース) m1u2b3dc-m>u[0-9a-f]{4,5}[\-]m {4,}<
00510 ISO/IEC_10646(TheUnicodeStandard字形) us250u95ea-us>u[0-9a-f]{4,5}[\-]us {4,}<
00511 ISO/IEC_10646(ISO規格での一覧表記) i187u2a1d8-i>u[0-9a-f]{4,5}[\-]i {4,}<
00512 ISO/IEC_10646(Ext.AのJAソース) ja77u4daf-ja>u[0-9a-f]{4,5}[\-]ja {4,}<
00513 ISO/IEC_10646(補助漢字) js0notfound>u[0-9a-f]{4,5}[\-]js {4,}<
00514 ISO/IEC_10646(仮想Jソース) jv4235u9fae-jv>u[0-9a-f]{4,5}[\-]jv {4,}<
00600 偏化変形(11欄指定他)1192u9fbb-g07>u[0-9a-f]{4,5}[\-](g|t|j|k|v|h|kp|u|m|us|i|ja|js|jv)[0-9]{2} {4,}<
00700 ISO/IEC_10646(ヴァリエーション/異体字)8848uffe5-var-001>u[0-9a-f]{4,5}[\-](var|itaiji)[\-][0-9]{3} {4,}<
00701 ISO/IEC_10646(ヴァリエーション) var5857uffe5-var-001>u[0-9a-f]{4,5}[\-]var[\-][0-9]{3} {4,}<
00702 ISO/IEC_10646(ヴァリエーション) var-0015063uffe5-var-001>u[0-9a-f]{4,5}[\-]var[\-]001 {4,}<
00703 ISO/IEC_10646(ヴァリエーション) var-002564ufa42-var-002>u[0-9a-f]{4,5}[\-]var[\-]002 {4,}<
00704 ISO/IEC_10646(ヴァリエーション) var-003153u9fba-var-003>u[0-9a-f]{4,5}[\-]var[\-]003 {4,}<
00705 ISO/IEC_10646(ヴァリエーション) var-00444u9fba-var-004>u[0-9a-f]{4,5}[\-]var[\-]004 {4,}<
00706 ISO/IEC_10646(ヴァリエーション) var-00520u9fba-var-005>u[0-9a-f]{4,5}[\-]var[\-]005 {4,}<
00707 ISO/IEC_10646(ヴァリエーション) var-0068u9fba-var-006>u[0-9a-f]{4,5}[\-]var[\-]006 {4,}<
00708 ISO/IEC_10646(ヴァリエーション) var-0073u8fb6-var-007>u[0-9a-f]{4,5}[\-]var[\-]007 {4,}<
00709 ISO/IEC_10646(ヴァリエーション) var-0082u8fb6-var-008>u[0-9a-f]{4,5}[\-]var[\-]008 {4,}<
00710 ISO/IEC_10646(ヴァリエーション) var-0090notfound>u[0-9a-f]{4,5}[\-]var[\-]009 {4,}<
00711 ISO/IEC_10646(ヴァリエーション) var-0100notfound>u[0-9a-f]{4,5}[\-]var[\-]010 {4,}<
00751 ISO/IEC_10646(異体字) itaiji2991uff13-itaiji-001>u[0-9a-f]{4,5}[\-]itaiji[\-][0-9]{3} {4,}<
00752 ISO/IEC_10646(異体字) itaiji-0011834uff13-itaiji-001>u[0-9a-f]{4,5}[\-]itaiji[\-]001 {4,}<
00753 ISO/IEC_10646(異体字) itaiji-002510ufa34-itaiji-002>u[0-9a-f]{4,5}[\-]itaiji[\-]002 {4,}<
00754 ISO/IEC_10646(異体字) itaiji-003193u9f9c-itaiji-003>u[0-9a-f]{4,5}[\-]itaiji[\-]003 {4,}<
00755 ISO/IEC_10646(異体字) itaiji-00496u9f9c-itaiji-004>u[0-9a-f]{4,5}[\-]itaiji[\-]004 {4,}<
00756 ISO/IEC_10646(異体字) itaiji-00554u9f9c-itaiji-005>u[0-9a-f]{4,5}[\-]itaiji[\-]005 {4,}<
00757 ISO/IEC_10646(異体字) itaiji-00636u9f9c-itaiji-006>u[0-9a-f]{4,5}[\-]itaiji[\-]006 {4,}<
00758 ISO/IEC_10646(異体字) itaiji-00724u9f9c-itaiji-007>u[0-9a-f]{4,5}[\-]itaiji[\-]007 {4,}<
00759 ISO/IEC_10646(異体字) itaiji-00817u9f9c-itaiji-008>u[0-9a-f]{4,5}[\-]itaiji[\-]008 {4,}<
00760 ISO/IEC_10646(異体字) itaiji-00916u9f9c-itaiji-009>u[0-9a-f]{4,5}[\-]itaiji[\-]009 {4,}<
00761 ISO/IEC_10646(異体字) itaiji-01015u9f9c-itaiji-010>u[0-9a-f]{4,5}[\-]itaiji[\-]010 {4,}<
00762 ISO/IEC_10646(異体字) itaiji-0205u9f9c-itaiji-020>u[0-9a-f]{4,5}[\-]itaiji[\-]020 {4,}<
00763 ISO/IEC_10646(異体字) itaiji-0304u9f9c-itaiji-030>u[0-9a-f]{4,5}[\-]itaiji[\-]030 {4,}<
00764 ISO/IEC_10646(異体字) itaiji-0401u9f9c-itaiji-040>u[0-9a-f]{4,5}[\-]itaiji[\-]040 {4,}<
00765 ISO/IEC_10646(異体字) itaiji-0501u9f9c-itaiji-050>u[0-9a-f]{4,5}[\-]itaiji[\-]050 {4,}<
00766 ISO/IEC_10646(異体字) itaiji-0601u9f9c-itaiji-060>u[0-9a-f]{4,5}[\-]itaiji[\-]060 {4,}<
00767 ISO/IEC_10646(異体字) itaiji-0701u9f9c-itaiji-070>u[0-9a-f]{4,5}[\-]itaiji[\-]070 {4,}<
00768 ISO/IEC_10646(異体字) itaiji-0801u9f9c-itaiji-080>u[0-9a-f]{4,5}[\-]itaiji[\-]080 {4,}<
00769 ISO/IEC_10646(異体字) itaiji-0901u9f9c-itaiji-090>u[0-9a-f]{4,5}[\-]itaiji[\-]090 {4,}<
00770 ISO/IEC_10646(異体字) itaiji-1000notfound>u[0-9a-f]{4,5}[\-]itaiji[\-]100 {4,}<
00800 AdobeJapan-1グリフ(CID)15389aj1-23057>aj1[\-][0-9]{5} <
00900 IVS27724ufa29-ue0100>u[0-9a-f]{4,5}[\-]ue01[0-9a-f]{2} <
00901 IVS ue010015020ufa29-ue0100>u[0-9a-f]{4,5}[\-]ue0100 <
00902 IVS ue01015963ufa24-ue0101>u[0-9a-f]{4,5}[\-]ue0101 <
00903 IVS ue01024202ufa24-ue0102>u[0-9a-f]{4,5}[\-]ue0102 <
00904 IVS ue01031574ufa24-ue0103>u[0-9a-f]{4,5}[\-]ue0103 <
00905 IVS ue0104531ufa24-ue0104>u[0-9a-f]{4,5}[\-]ue0104 <
00906 IVS ue0105204ufa24-ue0105>u[0-9a-f]{4,5}[\-]ue0105 <
00907 IVS ue010694ufa24-ue0106>u[0-9a-f]{4,5}[\-]ue0106 <
00908 IVS ue010748u9f8d-ue0107>u[0-9a-f]{4,5}[\-]ue0107 <
00909 IVS ue010824u9f8d-ue0108>u[0-9a-f]{4,5}[\-]ue0108 <
0090a IVS ue010916u9f8d-ue0109>u[0-9a-f]{4,5}[\-]ue0109 <
0090b IVS ue010a9u9f8d-ue010a>u[0-9a-f]{4,5}[\-]ue010a <
0090c IVS ue010b7u9f8d-ue010b>u[0-9a-f]{4,5}[\-]ue010b <
0090d IVS ue010c5u9f8d-ue010c>u[0-9a-f]{4,5}[\-]ue010c <
0090e IVS ue010d3u9f8d-ue010d>u[0-9a-f]{4,5}[\-]ue010d <
0090f IVS ue010e2u908a-ue010e>u[0-9a-f]{4,5}[\-]ue010e <
0090g IVS ue010f2u908a-ue010f>u[0-9a-f]{4,5}[\-]ue010f <
0090h IVS ue01102u908a-ue0110>u[0-9a-f]{4,5}[\-]ue0110 <
0090i IVS ue01112u908a-ue0111>u[0-9a-f]{4,5}[\-]ue0111 <
0090j IVS ue01122u908a-ue0112>u[0-9a-f]{4,5}[\-]ue0112 <
0090k IVS ue01132u908a-ue0113>u[0-9a-f]{4,5}[\-]ue0113 <
0090l IVS ue01142u908a-ue0114>u[0-9a-f]{4,5}[\-]ue0114 <
0090m IVS ue01151u9089-ue0115>u[0-9a-f]{4,5}[\-]ue0115 <
0090n IVS ue01161u9089-ue0116>u[0-9a-f]{4,5}[\-]ue0116 <
0090o IVS ue01171u9089-ue0117>u[0-9a-f]{4,5}[\-]ue0117 <
0090p IVS ue01181u9089-ue0118>u[0-9a-f]{4,5}[\-]ue0118 <
0090q IVS ue01191u9089-ue0119>u[0-9a-f]{4,5}[\-]ue0119 <
0090r IVS ue011a1u9089-ue011a>u[0-9a-f]{4,5}[\-]ue011a <
0090s IVS ue011b1u9089-ue011b>u[0-9a-f]{4,5}[\-]ue011b <
0090t IVS ue011c1u9089-ue011c>u[0-9a-f]{4,5}[\-]ue011c <
0090u IVS ue011d1u9089-ue011d>u[0-9a-f]{4,5}[\-]ue011d <
0090v IVS ue011e1u9089-ue011e>u[0-9a-f]{4,5}[\-]ue011e <
0090w IVS ue011f0notfound>u[0-9a-f]{4,5}[\-]ue011f <
00910 AdobeJapan-2グリフ(CID)4aj2-2402>aj2[\-][0-9]{4} <
00920 VS1019u9f9c-ufe02>u[0-9a-f]{4,5}[\-]ufe[0-9a-f]{2} <
00921 VS ufe00919u9f9c-ufe00>u[0-9a-f]{4,5}[\-]ufe00 <
00922 VS ufe0188u9f9c-ufe01>u[0-9a-f]{4,5}[\-]ufe01 <
00923 VS ufe0212u9f9c-ufe02>u[0-9a-f]{4,5}[\-]ufe02 <
00924 VS ufe030notfound>u[0-9a-f]{4,5}[\-]ufe03 <
00925 VS ufe040notfound>u[0-9a-f]{4,5}[\-]ufe04 <
00926 VS ufe050notfound>u[0-9a-f]{4,5}[\-]ufe05 <
00927 VS ufe060notfound>u[0-9a-f]{4,5}[\-]ufe06 <
00928 VS ufe070notfound>u[0-9a-f]{4,5}[\-]ufe07 <
00929 VS ufe080notfound>u[0-9a-f]{4,5}[\-]ufe08 <
0092a VS ufe090notfound>u[0-9a-f]{4,5}[\-]ufe09 <
0092b VS ufe0a0notfound>u[0-9a-f]{4,5}[\-]ufe0a <
0092c VS ufe0b0notfound>u[0-9a-f]{4,5}[\-]ufe0b <
0092d VS ufe0c0notfound>u[0-9a-f]{4,5}[\-]ufe0c <
0092e VS ufe0d0notfound>u[0-9a-f]{4,5}[\-]ufe0d <
0092f VS ufe0e0notfound>u[0-9a-f]{4,5}[\-]ufe0e <
0092g VS ufe0f0notfound>u[0-9a-f]{4,5}[\-]ufe0f <
01000 IDS8681u2ffb-u9f50-u4e37>u2ff[0-9a-f][\-][a-z0-9-_]+ <
01001 IDS(unicodeのみ)8266u2ffb-u9f50-u4e37>u2ff[0-9a-f]([\-]u[0-9a-f]{4,5}){2,} <
01002 IDS u2ff0から始まる5124u2ff0-uff13-u00b7>u2ff0[\-][a-z0-9-_]+ <
01002 IDS u2ff1から始まる2160u2ff1-uff40-u4e0d>u2ff1[\-][a-z0-9-_]+ <
01002 IDS u2ff2から始まる106u2ff2-u9b5a-u9b5a-u9b5a>u2ff2[\-][a-z0-9-_]+ <
01002 IDS u2ff3から始まる308u2ff3-ufa5e-u81fc-u5de5>u2ff3[\-][a-z0-9-_]+ <
01002 IDS u2ff4から始まる68u2ff4-u95e8-u67e5>u2ff4[\-][a-z0-9-_]+ <
01002 IDS u2ff5から始まる151u2ff5-u9f50-u2ff1-u4e8c-u8c9d>u2ff5[\-][a-z0-9-_]+ <
01002 IDS u2ff6から始まる10u2ff6-u51f5-u8d64>u2ff6[\-][a-z0-9-_]+ <
01002 IDS u2ff7から始まる17u2ff7-u5c24-u51ab>u2ff7[\-][a-z0-9-_]+ <
01002 IDS u2ff8から始まる140u2ff8-u9ebb-u91c7>u2ff8[\-][a-z0-9-_]+ <
01002 IDS u2ff9から始まる52u2ff9-uf3ca-u5efe>u2ff9[\-][a-z0-9-_]+ <
01002 IDS u2ffaから始まる333u2ffa-ufa66-u9ce5>u2ffa[\-][a-z0-9-_]+ <
01002 IDS u2ffbから始まる212u2ffb-u9f50-u4e37>u2ffb[\-][a-z0-9-_]+ <
01100 組み文字553kumimoji-u2ff1-u897f-u2ff0-u6dc0-u5ddd>kumimoji[\-]u2ff[0-9a-f][\-][a-z0-9-_]+ <
11200 登記文字3314toki-01120330>toki[\-][0-9]{8} <
11201 登記文字 戸籍重複71toki-00548960>toki[\-]00[0-9]{6} <
11202 登記文字 登記独自3243toki-01120330>toki[\-]01[0-9]{6} <
12200 戸籍統一文字54333koseki-907730>koseki[\-][0-9]{6} <
12201 戸籍統一文字番号(漢字)53560koseki-552710>koseki[\-][0-5][0-9]{5} <
12202 戸籍統一文字番号(漢字) 0000009999koseki-099990>koseki[\-]0[0-9]{5} <
12203 戸籍統一文字番号(漢字) 10000010000koseki-199990>koseki[\-]1[0-9]{5} <
12204 戸籍統一文字番号(漢字) 2000009832koseki-299990>koseki[\-]2[0-9]{5} <
12205 戸籍統一文字番号(漢字) 3000009044koseki-399990>koseki[\-]3[0-9]{5} <
12206 戸籍統一文字番号(漢字) 4000009492koseki-499990>koseki[\-]4[0-9]{5} <
12207 戸籍統一文字番号(漢字) 5000005193koseki-552710>koseki[\-]5[0-9]{5} <
12208 戸籍統一文字番号(漢字以外)773koseki-907730>koseki[\-]9[0-9]{5} <
13100 住基コード21042juki-ffe5>juki[\-][0-9a-f]{4} <
13110 住基コード 番号 0000503juki-045f>juki[\-]0[0-9a-f]{3} <
13111 住基コード 番号 10002juki-1e3f>juki[\-]1[0-9a-f]{3} <
13112 住基コード 番号 2000327juki-27ed>juki[\-]2[0-9a-f]{3} <
13113 住基コード 番号 3000743juki-3fe4>juki[\-]3[0-9a-f]{3} <
13114 住基コード 番号 4000741juki-4fff>juki[\-]4[0-9a-f]{3} <
13115 住基コード 番号 50002723juki-5fff>juki[\-]5[0-9a-f]{3} <
13116 住基コード 番号 60002765juki-6ffe>juki[\-]6[0-9a-f]{3} <
13117 住基コード 番号 70002534juki-7fff>juki[\-]7[0-9a-f]{3} <
13118 住基コード 番号 80002502juki-8ffe>juki[\-]8[0-9a-f]{3} <
13119 住基コード 番号 90002297juki-9fa5>juki[\-]9[0-9a-f]{3} <
1311a 住基コード 番号 a0001226juki-afff>juki[\-]a[0-9a-f]{3} <
1311b 住基コード 番号 b0004026juki-bfff>juki[\-]b[0-9a-f]{3} <
1311c 住基コード 番号 c000391juki-c18b>juki[\-]c[0-9a-f]{3} <
1311d 住基コード 番号 d0000notfound>juki[\-]d[0-9a-f]{3} <
1311e 住基コード 番号 e0000notfound>juki[\-]e[0-9a-f]{3} <
1311f 住基コード 番号 f000262juki-ffe5>juki[\-]f[0-9a-f]{3} <
14300 GTコード1518gt-78752>gt[\-][0-9a-f]{5} <
15400 GT-kコード21gt-k16445>gt[\-]k[0-9a-f]{5} <
16000 TRONコード352tron-9-8446>tron[\-][1-9][\-][0-9a-f]{4} <
16001 TRONコード(第0面)0notfound>tron[\-]0[\-][0-9a-f]{4} <
16002 TRONコード(第1面 JIS他)0notfound>tron[\-]1[\-][0-9a-f]{4} <
16003 TRONコード(第2面 GT書体)23tron-2-ec23>tron[\-]2[\-][0-9a-f]{4} <
16004 TRONコード(第3面 GT書体)70tron-3-f269>tron[\-]3[\-][0-9a-f]{4} <
16005 TRONコード(第4面)0notfound>tron[\-]4[\-][0-9a-f]{4} <
16006 TRONコード(第5面)0notfound>tron[\-]5[\-][0-9a-f]{4} <
16007 TRONコード(第6面 Big5)0notfound>tron[\-]6[\-][0-9a-f]{4} <
16008 TRONコード(第7面)0notfound>tron[\-]7[\-][0-9a-f]{4} <
16009 TRONコード(第8面 大漢和辞典収録文字)71tron-8-217e>tron[\-]8[\-][0-9a-f]{4} <
16010 TRONコード(第9面 大漢和辞典収録文字、記号類)188tron-9-8446>tron[\-]9[\-][0-9a-f]{4} <
17500 CDP外字582cdp-8dee>cdp[\-][0-9a-f]{4} <
17501 CDP外字 番号 8000582cdp-8dee>cdp[\-]8[0-9a-f]{3} <
17502 CDP外字 番号 90000notfound>cdp[\-]9[0-9a-f]{3} <
17503 CDP外字 番号 a0000notfound>cdp[\-]a[0-9a-f]{3} <
17504 CDP外字(異体字) var495cdp-8deb-var-002>cdp[\-][0-9a-f]{4}[\-]var[\-][0-9]{3} <
17505 CDP外字偏化変形(ヴァリエーション)21cdp-8dbf-01-var-001>cdp[\-][0-9a-f]{4}[\-][0-9]{2}[\-]var[\-][0-9]{3} <
18600 CBETA0notfound>cb[0-9a-f]{5} <
18601 CBETA__49cbeta-13037>cbeta[\-][0-9a-f]{5} <
19700 JIS X 0208:1978規格票例示字形312j78-737d>j78[\-][0-9a-f]{4} <
20800 JIS X 0208:1983規格票例示字形307j83-7424>j83[\-][0-9a-f]{4} <
21900 JIS X 0208:1990(1997も同等)規格票例示字形1100j90-7426>j90[\-][0-9a-f]{4} <
22000 JIS X 0212:1990規格票例示字形391jsp-6d5d>jsp[\-][0-9a-f]{4} <
23100 JIS X 0213:2000規格票第1面例示字形224jx1-2000-7e70>jx1[\-]2000[\-][0-9a-f]{4} <
24200 JIS X 0213:2004規格票第1面例示字形234jx1-2004-7e7e>jx1[\-]2004[\-][0-9a-f]{4} <
25300 JIS X 0213:2000(2004も同等)規格票第2面例示字形57jx2-7e3e>jx2[\-][0-9a-f]{4} <
26400 KS X 1001規格票例示字形442k0-7d7e>k0[\-][0-9a-f]{4} <
27500 CNS 11643482cf-2d30>c[1-9a-fk][\-][0-9a-f]{4} <
27501 CNS 11643 Plane 119c1-6b33>c1[\-][0-9a-f]{4} <
27502 CNS 11643 Plane 28c2-5828>c2[\-][0-9a-f]{4} <
27503 CNS 11643 Plane 34c3-397a>c3[\-][0-9a-f]{4} <
27504 CNS 11643 Plane 412c4-6877>c4[\-][0-9a-f]{4} <
27505 CNS 11643 Plane 517c5-6d70>c5[\-][0-9a-f]{4} <
27506 CNS 11643 Plane 624c6-6351>c6[\-][0-9a-f]{4} <
27507 CNS 11643 Plane 711c7-503f>c7[\-][0-9a-f]{4} <
27508 CNS 11643 Plane 80notfound>c8[\-][0-9a-f]{4} <
27509 CNS 11643 Plane 90notfound>c9[\-][0-9a-f]{4} <
27510 CNS 11643 Plane 101ca-7a72>ca[\-][0-9a-f]{4} <
27511 CNS 11643 Plane 110notfound>cb[\-][0-9a-f]{4} <
27512 CNS 11643 Plane 12263cc-7e7e>cc[\-][0-9a-f]{4} <
27513 CNS 11643 Plane 13112cd-7d7e>cd[\-][0-9a-f]{4} <
27514 CNS 11643 Plane 147ce-4134>ce[\-][0-9a-f]{4} <
27515 CNS 11643 Plane 154cf-2d30>cf[\-][0-9a-f]{4} <
27515 CNS 11643 Plane 200notfound>ck[\-][0-9a-f]{4} <
28600 Big5コード8b-c94a>b[\-][0-9a-f]{4} <
29700 JEF-CHINA3コード4jc3-6ee2>jc3[\-][0-9a-f]{4} <
30800 諸橋轍次『大漢和辞典』8350dkw-h0804>dkw[\-][0-9h][0-9]{4}[d]{0,2} <
30801 諸橋轍次『大漢和辞典』番号(d無し)8276dkw-h0804>dkw[\-][0-9h][0-9]{4} <
30802 諸橋轍次『大漢和辞典』番号(d)73dkw-48632d>dkw[\-][0-9h][0-9]{4}d <
30803 諸橋轍次『大漢和辞典』番号(dd)1dkw-02076dd>dkw[\-][0-9h][0-9]{4}dd <
30804 諸橋轍次『大漢和辞典』番号 000005763dkw-09990>dkw[\-]0[0-9]{4}[d]{0,2} <
30805 諸橋轍次『大漢和辞典』番号 10000303dkw-19972>dkw[\-]1[0-9]{4}[d]{0,2} <
30806 諸橋轍次『大漢和辞典』番号 2000079dkw-29983>dkw[\-]2[0-9]{4}[d]{0,2} <
30807 諸橋轍次『大漢和辞典』番号 30000112dkw-39646>dkw[\-]3[0-9]{4}[d]{0,2} <
30808 諸橋轍次『大漢和辞典』番号 400001568dkw-49964>dkw[\-]4[0-9]{4}[d]{0,2} <
30809 諸橋轍次『大漢和辞典』番号 h0000525dkw-h0804>dkw[\-]h[0-9]{4}[d]{0,2} <
31000 康煕字典(同文書局影印本)字形1543kx-145740>kx[\-][0-9]{6} <
31900 収録漢字の初期データを構成する基礎部品0notfound>baseparts[\-][a-z0-9-_]+ <
31901 収録漢字の初期データを構成する基礎部品の部品0notfound>baseparts[\-]parts[\-][a-z0-9-_]+ <
32021 和製漢字の辞典2747waseikanji-no-jiten-2669>waseikanji-no-jiten[\-][0-9]{4}[a-z]{0,1} <
32022 和製漢字の辞典(記号無し)2614waseikanji-no-jiten-2669>waseikanji-no-jiten[\-][0-9]{4} <
32023 和製漢字の辞典(記号付き)133waseikanji-no-jiten-2664a>waseikanji-no-jiten[\-][0-9]{4}[a-z] <
33011 国字の字典1556kokuji-no-jiten-1556>kokuji-no-jiten[\-][0-9]{4} <
34001 日本人の作った漢字560nihonjin-no-tsukutta-kanji-640>nihonjin-no-tsukutta-kanji[\-][0-9]{3}[ks]{0,2} <
34002 日本人の作った漢字(k、ks無し)507nihonjin-no-tsukutta-kanji-640>nihonjin-no-tsukutta-kanji[\-][0-9]{3} <
34003 日本人の作った漢字(k)46nihonjin-no-tsukutta-kanji-520k>nihonjin-no-tsukutta-kanji[\-][0-9]{3}k <
34004 日本人の作った漢字(ks)7nihonjin-no-tsukutta-kanji-522ks>nihonjin-no-tsukutta-kanji[\-][0-9]{3}ks <
35000 中華字海11935zihai-177809>zihai[\-][0-9]{6} <
35001 中華字海(旧)0notfound>zihai[\-][0-9]{8} <
36010 台湾教育部異体字字典2384twedu-n00297-004>twedu[\-][abcn][01][0-9]{3}([0-9]|[0-9]-[0-9]{3}|[0-9]-[0-9]{3}-[0-9]) <
36011 台湾教育部異体字字典 基本191twedu-n00297>twedu[\-][abcn][01][0-9]{3}[0-9] <
36012 台湾教育部異体字字典 異体2072twedu-n00297-004>twedu[\-][abcn][01][0-9]{3}[0-9]-[0-9]{3} <
36013 台湾教育部異体字字典 異体枝番121twedu-b05531-001-1>twedu[\-][abcn][01][0-9]{3}[0-9]-[0-9]{3}-[0-9] <
36014 台湾教育部異体字字典 a01968twedu-a05517-005>twedu[\-]a0[0-9]{3}([0-9]|[0-9]-[0-9]{3}|[0-9]-[0-9]{3}-[0-9]) <
36015 台湾教育部異体字字典 b0192twedu-b06332-004>twedu[\-]b0[0-9]{3}([0-9]|[0-9]-[0-9]{3}|[0-9]-[0-9]{3}-[0-9]) <
36016 台湾教育部異体字字典 c079twedu-c07836-004>twedu[\-]c0[0-9]{3}([0-9]|[0-9]-[0-9]{3}|[0-9]-[0-9]{3}-[0-9]) <
36017 台湾教育部異体字字典 c1136twedu-c18364>twedu[\-]c1[0-9]{3}([0-9]|[0-9]-[0-9]{3}|[0-9]-[0-9]{3}-[0-9]) <
36018 台湾教育部異体字字典 n09twedu-n00297-004>twedu[\-]n0[0-9]{3}([0-9]|[0-9]-[0-9]{3}|[0-9]-[0-9]{3}-[0-9]) <
50000 Ext-E6263extd-10541>extd[\-][0-9]{5} <
50001 Ext-F548extf-08504>extf[\-][0-9]{5} <
51031 角川大字源国字一覧196kkdjg-kokuji-c0011>kkdjg-kokuji[\-][abc][0-9]{4} <
51032 角川大字源国字一覧(A 部首配列)147kkdjg-kokuji-a0149>kkdjg-kokuji[\-]a[0-9]{4} <
51033 角川大字源国字一覧(B 総画配列)43kkdjg-kokuji-b0119>kkdjg-kokuji[\-]b[0-9]{4} <
51034 角川大字源国字一覧(C 仮名合字)6kkdjg-kokuji-c0011>kkdjg-kokuji[\-]c[0-9]{4} <
52300 入管外字1169nyukan-f8fe>nyukan[\-][ef][0-9a-f]{3} <
52301 入管外字 番号 e000263nyukan-efff>nyukan[\-]e[0-9a-f]{3} <
52302 入管外字 番号 f000906nyukan-f8fe>nyukan[\-]f[0-9a-f]{3} <
53000 古壮字字典13sawndipsawdenj-chars-yaez20>sawndipsawdenj[\-](chars|parts)[\-][a-z0-9-_]+ <
53001 古壮字字典(文字)13sawndipsawdenj-chars-yaez20>sawndipsawdenj[\-]chars[\-][a-z0-9-_]+ <
53002 古壮字字典(部品)0notfound>sawndipsawdenj[\-]parts[\-][a-z0-9-_]+ <
54010 古壮字字典1600sawd-50308>sawd[\-][0-9]{5} <
55100 SAWN外字1946sawn-f801d>sawn[\-]f[0-8][0-9a-f]{3} <
55101 SAWN外字 番号 f0000133sawn-f0a5a>sawn[\-]f0[0-9a-f]{3} <
55102 SAWN外字 番号 f10000notfound>sawn[\-]f1[0-9a-f]{3} <
55103 SAWN外字 番号 f200069sawn-f20af>sawn[\-]f2[0-9a-f]{3} <
55104 SAWN外字 番号 f3000307sawn-f3fff>sawn[\-]f3[0-9a-f]{3} <
55105 SAWN外字 番号 f4000440sawn-f4fff>sawn[\-]f4[0-9a-f]{3} <
55106 SAWN外字 番号 f5000478sawn-f5fe0>sawn[\-]f5[0-9a-f]{3} <
55107 SAWN外字 番号 f6000501sawn-f6ff4>sawn[\-]f6[0-9a-f]{3} <
55108 SAWN外字 番号 f70004sawn-f7186>sawn[\-]f7[0-9a-f]{3} <
55109 SAWN外字 番号 f800014sawn-f801d>sawn[\-]f8[0-9a-f]{3} <
56200 VNPF外字415vnpf-63885>vnpf[\-]6[0-3][0-9a-f]{3} <
56201 VNPF外字 番号 60000323vnpf-60ec9>vnpf[\-]60[0-9a-f]{3} <
56202 VNPF外字 番号 610000notfound>vnpf[\-]61[0-9a-f]{3} <
56203 VNPF外字 番号 620008vnpf-62fec>vnpf[\-]62[0-9a-f]{3} <
56204 VNPF外字 番号 6300084vnpf-63885>vnpf[\-]63[0-9a-f]{3} <
57000 GEOG-QIN(東皋琴譜)884geog-qin-2282>geog[\-]qin[\-][0-9]{3,5} <
57001 GEOG-QIN(東皋琴譜) 0000notfound>geog[\-]qin[\-][0-9]{3} <
57002 GEOG-QIN(東皋琴譜) 0000762geog-qin-2282>geog[\-]qin[\-][0-9]{4} <
57003 GEOG-QIN(東皋琴譜) 00000122geog-qin-01561>geog[\-]qin[\-][0-9]{5} <
57010 GEOG-QIN(東皋琴譜)884qin-ff282>qin[\-][0-9a-f]{2}[0-9]{3}[-0-9a-f]* <
57011 GEOG-QIN(東皋琴譜) 正字・下部294qin-49000>qin[\-][0-7][0-9a-f][0-4][0-9][0-9] <
57012 GEOG-QIN(東皋琴譜) 正字・上部393qin-85830>qin[\-]([89a-e][0-9a-f]|f[0-9a-e])[0-9]{2}[0-7] <
57013 GEOG-QIN(東皋琴譜) 傍字197qin-ff282>qin[\-]ff[0-9]{3} <
57014 GEOG-QIN(東皋琴譜) 組み合わせ0notfound>qin[\-][0-9a-f]{2}[0-9]{3}[\-].+ <
58000 大字典字喃117daitudien-148906>daitudien[\-][0-9]{4}[0-9]{2} {4,}<
58001 大字典字喃(旧)118daitudien-148906>daitudien[\-].+[0-9]{2}[0-9a-z] {4,}<
59000 字喃字典138tudien-39018>tudien[\-][0-9]{3}[0-9]{2} {4,}<
59001 字喃字典(旧)124tudien-39018>tudien[\-].+[01][1-9a-z] {4,}<
60000 時刻表21diagram-specialrapid>diagram[\-].+ {4,}<
61000 稀少地名漢字(UTF外)82fx-kisho-chimei-041>fx-kisho-chimei[\-][0-9]{3} <
62000 中國大百科全書(G_BK)187g-bk202221>g-bk[0-9]{6} <
62000 特別区名組み文字0notfound>tokyo23city[\-][0-9]{2}.+ {4,}<
62001 政令市区名組み文字0notfound>.+[\-]ward[\-][0-9]{2}.+ {4,}<
63000 辞海(G_CH)342g-ch502204>g-ch[0-9]{6} <
64000 辭源(G_CY)1g-cy101438>g-cy[0-9]{6} <
65000 古代汉语词典(G_GH)4g-gh101568>g-gh[0-9]{6} <
66000 商務印書館用字(G_GJZ)11g-gjz00324>g-gjz[0-9]{5} <
67000 现代汉语词典(G_XC)4g-xc201924>g-xc[0-9]{6} <
67010 漢語大詞典(G_HC)40g-hc402167>g-hc[0-9]{6} <
68000 汉语方言大词典(G_ZFY)42g-zfy00999>g-zfy[0-9]{5} <
69000 殷周金文集成引得(G_ZJW)190g-zjw01974>g-zjw[0-9]{5} <
70000 GB 2312-80(G0)5g0-6566>g0[\-][0-9a-f]{4} <
71000 中国测绘科学院用字(G_CYY)704g-cyy01505>g-cyy[0-9]{5} <
72000 法華三大部難字記34hokke-38433>hokke[\-][0-9]{3}[1-6][1-6][12]{0,1} <
72001 法華三大部難字記(旧)0notfound>hokke[0-9]{3}[1-6][1-6][12]{0,1} <
73000 女真文辞典140juchen-500000>juchen[\-][0-9]{2}[0-9]{2}[0-9a-f]{2} <
74000 亀甲文字35kikkou-zen>kikkou[\-].+ {4,}<
75000 澳門資訊系統字集(MAC)0notfound>mac[0-9]{5} <
75001 澳門資訊系統字集(MAC)14mac-00126>mac[\-][0-9]{5} <
76000 小野ばかむら譃字盡150obuso-2271-jv>obuso[\-][0-9]{4}[-jv]{0,3} <
76001 小野ばかむら譃字盡(無し)8obuso-1913>obuso[\-][0-9]{4} <
76002 小野ばかむら譃字盡 -jv142obuso-2271-jv>obuso[\-][0-9]{4}-jv <
77000 沖縄文字25okinawan-zyi>okinawan[\-].+ {4,}<
78000 CNS 11643 12〜14面 (TC TD TE)194te-4b56>t[cde][\-][0-9a-f]{4} <
78001 CNS 11643 12面 (TC)55tc-5d61>tc[\-][0-9a-f]{4} <
78002 CNS 11643 13面 (TD)92td-723b>td[\-][0-9a-f]{4} <
78003 CNS 11643 14面 (TE)47te-4b56>te[\-][0-9a-f]{4} <
79000 UNC (Urgently Needed Character)226unc-254>unc[\-][0-9]{3} <
80000 (UTC)603utc-01179>utc[\-][0-9]{5} <
81000 Dictionary of Nom (V4)85v04-573a>v04[\-][0-9a-f]{4} <
82000 VNPF外字415vnpf-63885>vnpf[\-]6[0-3][0-9a-f]{3} <
82001 VNPF外字 60xxx323vnpf-60ec9>vnpf[\-]60[0-9a-f]{3} <
82002 VNPF外字 61xxx0notfound>vnpf[\-]61[0-9a-f]{3} <
82003 VNPF外字 62xxx8vnpf-62fec>vnpf[\-]62[0-9a-f]{3} <
82004 VNPF外字 63xxx84vnpf-63885>vnpf[\-]63[0-9a-f]{3} <
83000 東洋学文献類目外字93rui6-e089>rui6[\-]e[0-9a-f]{3} <
84000 西夏文字94tangut-17038>tangut[\-].{5} <
84001 西夏文字本体5tangut-17038>tangut[\-]1[78][0-9a-f]{3} <
84002 西夏文字部品(Table2)19tangut-000r0>tangut[\-]000[a-r][01] <
84003 西夏文字部品(Table3)66tangut-00500>tangut[\-]00[0-9]{3} <
84004 西夏文字部品(その他)4tangut-03001>tangut[\-]0[1-91-z][0-9]{3} <
85000 類聚名義抄 外字・異体字19myogisho-z-08851>myogisho[\-]z[\-][0-9]{3}[0-9]{2} <
99800 内緒3673sat_g990168>sat_g[0-9]{6} <
99900 エイリアスグリフ142793->[a-z][a-z0-9-_]* +[\|] u[0-9a-f]{4,5} +[\|] 99:0:0:0:0:200:200:[a-z][a-z0-9-_]*$<